Γιατί να επιλέξω την λαπαροσκόπηση;

Γιατί να επιλέξω την λαπαροσκόπηση
αντί του ανοιχτού χειρουργείου;

Οι περισσότερες γυναικολογικές επεμβάσεις διενεργούνται στις ημέρες μας με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης ενώ ο αριθμός των  ανοιχτών χειρουργείων  έχει αρχίσει να μειώνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτών μεθόδων δεν περιορίζονται μόνο στο σαφώς καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα που προσφέρει η λαπαροσκόπηση ,αλλά είναι πολύ πιο σημαντικές από αυτό.

Ως Λαπαροσκόπος Χειρουργός Γυναικολόγος  καθένας θα περίμενε από εμένα να υποστηρίξω την λαπαροσκοπική χειρουργική. Αυτό είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο αλλά δεν έχει να κάνει με την προσωπική προτίμηση. Υπάρχουν μελέτες που υποδεικνύουν την λαπαροσκόπηση ως ανώτερη χειρουργική μέθοδο σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο, πιο ασφαλή και με καλύτερα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.

Γρήγορη ανάρρωση

Η ανάρρωση μετά από ένα λαπαροσκοπικό γυναικολογικό χειρουργείο είναι πολύ γρηγορότερη από το αντίστοιχο ανοιχτό. Αυτό γίνεται κατανοητό φέρνοντας στο μυαλό μας ως παράδειγμα την λαπαροσκοπική υστερεκτομή (βλε εδω υστερεκτομη), ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο χειρουργείο. Όταν η υστερεκτομή διενεργείται λαπαροσκοπικά η ασθενής είναι σε θέση να σηκωθεί από το κρεβάτι της και να αυτοεξυπηρετηθεί περίπου 8 ώρες μετά το τέλος του χειρουργείου. Όταν το ίδιο χειρουργείο γίνει με την ανοιχτή μέθοδο, τότε η ασθενής κινητοποιείται συνήθως 24 ώρες μετά. Φυσικά η κάθε ασθενής είναι διαφορετική και αντιδρά διαφορετικά μετεγχειρητικά αλλά τις περισσότερες φορές η κινητοποίηση μετά από το λαπαροσκοπικό χειρουργείο είναι άμεση.

Αλλά δεν είναι μόνο η κινητοποίηση. Η μετεγχειρητική ανάρρωση της ασθενούς είναι θεαματικά πιο γρήγορη. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις λαπαροσκοπικής υστερεκτομής, οι ασθενείς (υπό κάποιες προυποθέσεις) μπορούν ακόμα και να πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο άμεσα, την ίδια ημέρα  του χειρουργείου και αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμόζω συχνά στην καθημερινή μου χειρουργική πρακτική. Στην αντίστοιχη περίπτωση του ανοιχτού χειρουργείου η ασθενής λαμβάνει εξιτήριο 3-4 ημέρες μετά το χειρουργείο.

Λιγότερος πόνος

Δεν είναι ακριβές ότι η λαπαροσκόπηση δεν προκαλεί καθόλου μετεγχειρητικό πόνο. Όλες οι χειρουργικές πράξεις προκαλούν πόνο,διαφορετικής φυσικά έντασης. Ο  πόνος που βιώνει η ασθενής μετά από μια λαπαροσκοπική επέμβαση είναι σημαντικά πολύ χαμηλότερος από τον πόνο που θα βίωνε εάν το χειρουργείο γινόταν ανοιχτά. Ως αποτέλεσμα όχι μόνο  η χορήγηση παυσίπονων είναι ελάχιστη (έως καθόλου), αλλά επιπλέον η ασθενής μπορεί να επανέλθει πιο γρήγορα στην καθημερινότητα και της απαιτήσεις αυτής.

Βέλτιστη όραση του χειρουργικού πεδίου

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας επήλθε και η εξέλιξη της ιατρικής και πιο συγκεκριμένα της χειρουργικής. Σήμερα στα λαπαροσκοπικά χειρουργεία χρησιμοποιούνται κάμερες πολύ υψηλής ευκρίνειας και μεγέθυνσης  που μας δίνουν το πλεονέκτημα να βλέπουμε πολύ καλύτερα από ότι θα βλέπαμε με γυμνό μάτι κατά το ανοιχτό χειρουργείο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το χειρουργείο πυελικού καθαρισμού λόγω βαρειάς ενδομητρίωσης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ σημαντική η διατήρηση ακέραιων συγκεκριμένων νεύρων που είναι υπεύθυνα για την λειτουργία της ουροδόχου κύστης και την σεξουαλική διέγερση.

Η λαπαροσκόπηση μας επιτρέπει να ανευρίσκουμε τα πολύ μικρά αυτά νεύρα και να τα προστατεύουμε κατά την διάρκεια του χειρουργείου.Με το ανοιχτό χειρουργείο αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο να συμβεί.

Δημιουργία λιγότερων συμφύσεων

Η δημιουργία συμφύσεων μέσα στην κοιλιά είναι γεγονός ανεξαρτήτου τεχνικής (λαπαροσκοπικής ή ανοιχτής). Είναι όμως γεγονός ότι μετά από ανοιχτά χειρουργεία οι συμφύσεις είναι σαφώς περισσότερες απ’ότι εάν είχε προηγηθεί λαπαροσκόπηση. Η επαφή των οργάνων και των ιστών της κοιλιάς με τον ατμοσφαρικό αέρα είναι επιβαρυντικός παράγοντας στην δημιουργία συμφύσεων.

Στο λαπαροσκοπικό χειρουργείο δεν υπάρχει πρακτικά επαφή των ιστών της κοιλιάς με τον ατμοσφαιρικό αέρα με αποτέλεσμα να υπάρχει προστασία έναντι δημιουργία πυκνών συμφύσεων.

Η δημιουργία συμφύσεων είναι σημαντική και αυτό γιατί πολλές φορές είναι εξαιρετικά επώδυνες σε σημείο που οι ασθενείς πρέπει να χειρουργηθούν ξανά για να αφαιρεθούν οι συμφύσεις αυτές. Άλλες φορές οι συμφύσεις παρεκτοπίζουν όργανα από την φυσιολογική τους θέση ενώ μπορούν ακομά και να διαταράξουν την φυσιολογική πορεία των σαλπίγγων προκαλώντας απόφραξή τους.

Μεγαλύτερη ακρίβεια στις χειρουργικές κινήσεις

Η βοήθεια της κάμερας υψηλής ευκρίνειας κατά την διάρκεια του λαπαροσκοπικού χειρουργείου είναι πολύ μεγάλη. Αυτό σε συνδυασμό με τα λεπτά εργαλεία των 5 χιλιοστών που χρησιμοποιούνται,προσφέρει στον χειρουργό την εξαιρετική δυνατότητα να δουλεύει σε σημεία που θα ήταν αδύνατο να δουλέψει με το χέρι του και έχοντας τα μάτια του ως οδηγό. Η αναγνώριση και η παρασκευή νεύρων, μικρών αγγείων και άλλων δομών είναι βασικό πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών

Φυσικό αποτέλεσμα της μεγάλης ακρίβειας και της καλύτερης όρασης του πεδίου που προσφέρει η λαπαροσκόπηση στις χειρουργικές κινήσεις είναι και η συχνή αποφυγή δυσάρεστων επιπλοκών όπως τραυματισμοί εξαιρετικά μικρών δομών (αγγείων,νεύρων κτλ). Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όχι μόνο για την έκβαση του χειρουργείου,αλλά και για την μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ,την ανάρρωση και την γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητά της.

Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Σε αντίθεση με το ανοιχτό χειρουργείο που συνήθως οι τομές είναι μεγάλες και εξαιρετικά επώδυνες μετεγχειρικά, στην λαπαροσκόπηση οι τομές είναι εξαιρετικά μικρές. Συνήθως 3-4 τομές των 0,5-1 εκατοστού είναι αρκετές για την διεκπεραίωση ακόμα και πολύ βαρέων και δύσκολων τεχνικά χειρουργείων.

Το κοσμητικό αποτέλεσμα είναι σαφώς ανώτερο στην περίπτωση της λαπαροσκόπησης.Επιπλέον οι μικρές αυτές τομές χρειάζονται ελάχιστη φροντίδα μετά το χειρουργείο και έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα επιμόλυνσης  σε σχέση με τις μεγάλες τομές που γίνονται στα ανοιχτά χειρουργεία.

Η σωστή επιλογή

Είναι πολύ σημαντικό για την ασθενή να γνωρίζει ότι τα χειρουργικά χέρια στα οποία εναποθέτει την υγεία της είναι έμπειρα και ικανά για να διεκπεραιώσουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια το λαπαροσκοπικό χειρουργείο.Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό ο κάθε χειρουργός να γνωρίζει τις δυνατότητές του.

Το βασικό μήνυμα ως συμπέρασμα είναι ότι οι ασθενείς θα πρέπει να πληροφορούνται,να ρωτούν και να μαθαίνουν όλα όσα χρειάζεται προκειμένου να καταλήξουν σε μία σωστή και ασφαλή επιλογή.