Ενδομητρίωση του ουρητήρα

Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος Γυναικολόγος

Η ενδομητρίωση του ουροποιητικού είναι η 2η πιο συχνή μορφή εξωπυελικής ενδομητρίωσης μετά από την ενδομητρίωση του γαστρεντερικού συστήματος.

Η ουροδόχος κύστη επηρεάζεται στο 85% των περιπτώσεων ενώ ο ουρητήρας στο 10%.
Η ενδομητρίωση του ουρητήρα μπορεί να είναι είτε «ενδογενής» (από το ίδιο το τοίχωμα του ουρητήρα) στο 40% των περιπτώσεων ή «εξωγενής» (δηλαδή όζος ενδομητρίωσης που πιέζει εξωτερικά το τοίχωμα του ουρητήρα ή συμφύεται στερεά με αυτό) στο 60% των περιπτώσεων.Η ενδομητρίωση του ουρητήρα τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματική (50%) ενώ άλλες φορές μπορεί να εμφανίζεται με πόνο στα πλάγια του κορμού (25%)ή αιματουρία (15%).Τα προηγούμενα συμπτώματα μερικές φορές συνδυάζονται και με δυσμηνόρροια (πόνο στην περίοδο) ή/και εν τω βάθει δυσπαρεύνια (πόνος στην σεξουαλική επαφή που εντοπίζεται βαθειά στην κοιλιά).

Η ενδομητρίωση του ουρητήρα μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες που συμπεριλαβάνουν την σιωπηρή απώλεια της αντίστοιχης νεφρικής λειτουργίας. (silent kidney loss).Σε τέτοιες περιπτώσεις η απεικονιστική εξέταση του ουροποιητικού συστήματος κρίνεται επείγουσα και απολύτως απαραίτητη.Σημεία που μπορεί να υποδεικνύουν ενδομητρίωση του ουροποιητικού και κυρίως του ουρητήρα είναι οι επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις,συχνουρία,δυσουρικά ενοχλήματα και αιματουρία.Η διάταση του ουρητήρα συνήθως υποδεικνύει ενδομητρίωση των παραμητρίων (χώροι στα πλάγια της πυέλου) και μπορεί να περιλαμβάνουν το έντερο,τους ιερομητρικούς συνδέσμους,την οπίσθια επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας,τον κόλπο ή το ορθοκολπικό διάφραγμα.Όζοι ενδομητρίωσης >1,7 cm πολλές φορές αποτελούν κίνδυνο για πίεση του ουρητήρα.

Από την στιγμή που η φαρμακευτική θεραπεία δεν μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση και να άρει την απόφραξη του ουρητήρα,η μόνη επιλογή είναι η χειρουργική αντιμετώπιση.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης του ουρητήρα είναι ένα πολλές φορές ένα πολύπλοκο χειρουργείο το οποίο απαιτεί εμπειρία καθώς και συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων.Η ομάδα μας έχει φέρει εις πέρας με επιτυχία χειρουργεία τέτοιας πολυπλοκότητας διατηρώντας τη νεφρική λειτουργία στο ακέραιο.