Πως γίνεται η διάγνωση
της ενδομητρίωσης;

Η διάγνωση της ενδομητρίωσης μπορεί να είναι πολύ δύσκολη και πολλοί ιατροί δεν έχουν την κλινική εμπειρία που απαιτείται ώστε να την αναγνωρίσουν εγκαίρως και να την αντιμετωπίσουν ώστε να μην αποβεί καταστρεπτική για την ζωή της γυναίκας.

Ωστόσο τα συμπτώματα μπορεί να μας δώσουν πολλά στοιχεία:

  • Ειδικό Ερωτηματολόγιο GCEMIS: Το ειδικό ερωτηματολόγιο της κλινικής μας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση της νόσου.Η γυναίκα καλείται να αξιολογήσει βαθμολογικά (visual analogue scale) διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής της ζωής και να δώσει διάφορες άλλες πληροφορίες που είναι πολύ σημαντικές.Mε αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια καθολική εικόνα της κατάστασης και θα γνωρίζουμε αν και πόσο έχει επηρεαστεί η καθημερινότητά της ώστε να αποφασίσουμε από κοινού εάν υπάρχει ανάγκη παρέμβασης.Μέσω αυτού του «συστήματος αξιολόγησης» επιδιώκεται η αυστηρή εξατομίκευση της αντιμετώπισης ώστε η ασθενής να επωφεληθεί όσο τον δυνατόν περισσότερο.
  • Ιστορικό: Το λεπτομερές ιστορικό και η συζήτηση με την ασθενή παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο. Η λήψη ενός καλού ιστορικού σε συδυασμό με τα συμπτώματα της γυναίκας μπορούν να μας κατευθύνουν στο αν πρόκειται για περίπτωση ενδομητρίωσης η όχι.
  • Κλινική εξέταση: Κατά την κλινική εξέταση μπορούν να ψηλαφηθούν ενδομητριωσικές κύστεις ωοθηκών,επώδυνοι όζοι ενδομητρίωσης ή περιοχές ιδιαίτρης ευαισθησίας.
  • Υπερηχογράφημα: Με την εξέταση αυτή μπορούν να εντοπιστούν κύστεις ωοθηκών,καθώς και συμφύσεις που μπορεί να προκαλούν την παθολογική συνένωση μεταξύ διαφόρων οργάνων της πυέλου (όπως  της μήτρας και του εντέρου).Το υπερηχογράφημα επίσης μπορεί να αναδείξει και ορισμένους όζους ενδομητρίωσης που βρίσκονται μέσα στην κοιλιά.
  • Μαγνητική Τομογραφία (MRI): Πολλές φορές ,σε υποψία προχωρημένης νόσου,η Μαγνητική Τομογραφία μπορεί να μας δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες ιδίως όταν υπάρχει διήθηση του εντέρου,της ουροδόχου κύστης ή του διαφράγματος.
  • Λαπαροσκόπηση: Η λαπαροσκόπηση (βλέπε εδώ) είναι η χειρουργική τεχνική κατά την οποία εισάγουμε μία κάμερα μέσω μιας πολύ μικρής οπής στον ομφαλό και μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν εστίες ενδομητρίωσης μέσα στην κοιλιά.Η διάγνωση της ενδομητρίωσης ακόμα και με γυμνό μάτι όπως συμβαίνει στην λαπαροσκόπηση,απαιτεί μεγάλη κλινική εμπειρία για ιδιαίτερη εκπαίδευση καθώς οι περισσότερες εστίες μπορεί να περάσουν απαρατήρητες από ιατρούς που δεν έχουν εκπαιδευθεί επισταμένως στο στο συγκεκριμένο αντικέιμενο.