0

Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή

Η Υστερεκτομή είναι με απλά λόγια η αφαίρεση της μήτρας.Ανήκει στην κατηγορία των βαρέων επεμβάσεων αλλά πλέον με την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και την βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών, [...]